Tag Archives: معرفی مسائل شیمی کنکور استاد شیروانی از موسسه حرف آخر

معرفی و توضیحات مسائل شیمی کنکور استاد شیروانی از موسسه حرف آخر

 معرفی و توضیحات مسائل شیمی کنکور استاد شیروانی از موسسه حرف آخر:    پک مسایل شیمی تفاوت‌های بسیار بارزی با همه‌ی مجموعه‌های دیگر دارد. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ❎ تنها در ۱۴ جلسه بر مسایل شیمی مسلط می‌شوید.یعنی در ۴ روز می‌توانید پرونده یادگیری مسایل شیمی را ببندید و در تمام مدت […]