آرشیو برچسب های: پکیج جمع بندی شیمی حرف آخر

دیدگاه دانش آموزان حرف آخر ی راجع به تدریس فیزیک حرف آخر۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

دیدگاه دانش آموزان حرف آخر ی راجع به تدریس فیزیک حرف آخر سلام حقیقتش من هردفعه که سراغ کتابهای کارفیزکم میرفتم با نبوهی ازفرمولها مواجه میشدم. تقریبا برای تک تک حالتهایی که مجهول سوال تغییر میکرد،فرمول جدیدی ارائه میشد.یاس وناامیدی منو میگرفت و واقعا نمیدونستم چچطور با اینهمه فرمول کناربیام.دست به کاارهای مختلفی زدم. همه […]