آرشیو برچسب های: چرا ثبت عملکرد برای داوطلبان کنکور اهمیت دارد

چرا ثبت عملکرد برای داوطلبان کنکور اهمیت دارد۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

چرا ثبت عملکرد برای داوطلبان کنکور اهمیت دارد ۱)یکی از راههای تقویت انگیزه 《خود کنترلی》است .نوشتن فعالیت های روزانه و ارزیابی آنها شما را هوشیارتر می کند و به تدریج احساس می کنید که تسلط و کنترل بیشتری بر کار های خود دارید . ۲)《خود شناسی》در عزت نفس وپیشرفت تحصیلی بسیار مهم است .ثبت فعالیت […]