چگونه دین و زندگی را ۱۰۰ % بزنیم؟ ( از زبان رتبه 20 کنکور سراسری )