آرشیو برچسب های: 20 ازمون جامع دین وزندگی

پکیج دین وزندگی ۶۰۴۰ حرف آخر -۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

پکیج دین وزندگی ۶۰۴۰ حرف آخر الاناواخربهمن ماه هستیم،کنکور هم تیر ماه هست،و بچها الان در درس دینی چند دسته هستن :یا دینی هیچی نخوندن،یا کم خوندن،یا خیلی خوندن و هنوز نتیجشون خوب نیست،یا خیلی خوندن و نتیجشون خوبه درس دین و زندگی،به علت حجم زیادش و سنگینی بعضی مطالبش و نوع سوالاتش،کسی که بخواد […]

پکیج دین وزندگی ۶۰۴۰ حرف آخر -۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

پکیج دین وزندگی ۶۰۴۰ حرف آخر الاناواخربهمن ماه هستیم،کنکور هم تیر ماه هست،و بچها الان در درس دینی چند دسته هستن : یا دینی هیچی نخوندن،یا کم خوندن،یا خیلی خوندن و هنوز نتیجشون خوب نیست،یا خیلی خوندن و نتیجشون خوبه درس دین و زندگی،به علت حجم زیادش و سنگینی بعضی مطالبش و نوع سوالاتش،کسی که […]